Als anys 60 els ordinadors ja són instruments necessaris per a qualsevol empresa i s’adapten a les seves necessitats. Les grans empreses necessitaran ordinadors molt potents i de grans dimensions, anomenats mainframes. Es diversifiquen els usos, apareix la formació reglada i els primers especialistes: els informàtics.

Sabies que...

La saga dels minis. Els miniordinadors són els parents petits dels mainframes i tenen la seva pròpia història, paral·lela a la de les grans computadores. Funcionen amb un equip humà reduït, són més fàcils d’utilitzar i de programar i moltes vegades estan centrats en desenvolupar una única tasca (facturar, processar text, comptabilitat, etc.).

La col·lecció del MNACTEC