La formació en informàtica a principi dels anys seixanta es limitava a cursos d’especialització que organitzaven les mateixes empreses fabricants d’ordinadors.

La demanda i implantació dels ordinadors va exigir l’estructuració d’un corpus formatiu universitari. A Catalunya, el 1967 ja existeix l’Associació de Tècnics d’Informàtica vinculada i impulsada pels enginyers industrials de Catalunya. El 1969 es va crear l’Instituto de Informática a Madrid i el 1973 la Universitat Autònoma de Barcelona va crear un cicle de formació en informàtica similar al de Madrid. El 1976 es va crear a Catalunya la primera facultat d’informàtica, concedida a la Universitat Politècnica de Catalunya.


Imatge de portada: Teclat de l’ordinador IBM 4341 de l’exposició “L’enigma de l’ordinador” del MNACTEC