Als anys 60 els ordinadors ja són instruments necessaris per a qualsevol empresa i s’adapten a les seves necessitats. Les grans empreses necessitaran ordinadors molt potents i de grans dimensions, anomenats mainframes. Es diversifiquen els usos, apareix la formació reglada i els primers especialistes: els informàtics.

Sabies que...

Apple, fundada el 1976 per Steve Jobs, Steve Wozniak i Ronald Wayne, per vendre un kit anomenat Apple I, composat per una placa base amb processador, memòria i xips diversos, tot pel simpàtic preu de 666,66 dòlars per unitat! La marca Apple ha estat sempre un referent de qualitat i estètica, molt apreciada pels sectors del disseny i la creativitat.

Al llarg del 1980 es va dissenyar el prototip de l'IBM PC, amb vocació de sistema obert, és a dir, amb una estructura modular ben definida i pública. Que permetria la entrada en el mercat de multitud de fabricants d'adaptadors i perifèrics compatibles, i, naturalment, la força dels grans volums de vendes va dur a una convergència en el model IBM de la quasi totalitat de fabricants de màquines equivalents i compatibles.

Pel seu llançament al mercat, IBM, el mateix any 1980, va confiar a una perita empresa, Microsoft, el desenvolupament d'un sistema operatiu, el PC-DOS, amb un contracte de no exclusivitat que va permetre a Microsoft la seva comercialització per a màquines compatibles amb el nom d'MS-DOS, que va fer possible que aquesta empresa creixés fins a convertir-se en l'actual gegant del software. A mesura que les velocitats de les màquines ha anat creixent, el preu va anar acomodant els ordinadors personals com a la màquina domèstica per excel·lència. L'any 2005, l'empresa Chinesa Lenovo va adquirir la divisió d'ordinadors personals d'IBM.

La col·lecció del MNACTEC