Les tabuladores eren aparells electromecànics que efectuaven càlculs senzills de tipus estadístic, nòmines, etc. que llegien fitxes perforades. Herman Hollerith, considerat el pare de la computació moderna, va construir la primera tabuladora de targes perforades i màquines de classificació i fundà la companyia que esdevindria IBM.

Sabies que...

Les tabuladores, concebudes per comptabilitzar i classificar les dades obtingudes en els censos dels EUA a finals del segle XIX, es van convertir en veritables devoradores de dades. El seu sistema de classificació innovador va fer el seu curs paral·lelament amb els primers ordinadors.

La col·lecció del MNACTEC