Des de l’aparició de les primeres màquines tabuladores d’en Hollerith, el sector no va parar de créixer i de incorporar millores tècniques. Algunes d’aquestes millores van ser introduïdes per James Legrand Powers i la seva empresa Powers Accounting Machine Company creada als Estats Units al 1911, competidora de la Hollerith.

El 1913, Powers va crear una filial anglesa, la Accounting and Tabulating Machines, per a exportar les seves màquines a Europa, que –al seu temps, el 1922,  va crear a París l’empresa Societé Anonyme de Machines a Statistiques (SAMAS), per construir i comercialitzar màquines també segons el disseny de Powers. amb tant d’èxit que el seu nom s’integrà més tard a la filial europea com a Powers-SAMAS Corporation.

Tabuladora SAMAS

La tabuladora tenia com a funció la suma i emmagatzematge de magnituds numèriques per diferents conceptes comptabilitzades a partir de fitxes perforades. En aquest cas es tracta d’una tabuladora electromecànica que incorpora un motor elèctric situat en la part inferior.

Perforadora SAMAS

La perforadora tenia com a funció la codificació de la informació a través de forats en fitxes de cartolina. L’operador introduïa aquestes dades mitjançant un teclat numèric. Amb aquestes màquines es preparaven les dades que s’havien d’introduir després a les classificadores i tabuladores. Fa servir la força d’un motor elèctric situat en aquest cas a la seva part posterior.

Classificadora SAMAS

Classificadora electromecànica de fitxes que tenia com a funció la separació i ordenació de les fitxes en funció del tipus de dades que contenien. La seva forma rectangular i allargada permet allotjar 13 calaixos on anaven a parar les fitxes una vegada classificades. La màquina disposa de marcadors per l’emmagatzematge dels totals de cada calaix. El motor elèctric està situat en la part inferior.