El desenvolupament de la banca i el comerç van crear la necessitat de construir màquines per facilitar el càlcul: primer en forma de prototips i després de forma industrial. Blaise Pascal, va dissenyar i fabricar al segle XVII la primera màquina metàl·lica per sumar i restar que va resoldre mitjançant engranatges el problema dels dígits “portant”.

Sabies que...

Augusta Ada King, Comtessa de Lovelace, matemàtica anglesa filla de Lord Byron va desenvolupar al s. XIX per primera vegada un programa informàtic com a exemple il.lustratiu de les possibilitats de la màquina de càlcul analítica de Babbage. El 1843 va publicar unes notes sobre la màquina analítica de Babbage, signant amb les inicials AAL per por a ser censurada per la seva condició de dona.

La col·lecció del MNACTEC