El canvi dels rellotges de sorra pels rellotges mecànics va ser el primer pas per a “calcular” el pas del temps. Algunes de les primeres calculadores es van anomenar rellotges de càlcul.