El càlcul, impulsat per diverses necessitats al llarg de la història, és una eina clau en el progrés de la humanitat. Des del concepte simbòlic dels números fins a les més sofisticades eines digitals, es crearà tot un conjunt de màquines que neixen, evolucionen, es transformen, desapareixen...

 

Sabies que...

Els antics europeus comptaven amb pedretes, que afegien i treien per sumar i restar, fins que van conèixer l’àbac asiàtic. La numeració romana feia gairebé impossible millorar la forma de fer operacions aritmètiques, que no va avançar fins que el matemàtic italià Fibonacci, al segle XIII, va difondre el sistema de numeració Indo-aràbiga -molt més racional -, que és el que utilitzem actualment.

La col·lecció del MNACTEC