Ramón Llull va gestar el 1247 l’Arts Magna, un llibre on va descriure tècniques de lògica mitjançant un dispositiu que permetia la combinació de paraules o símbols muntats en discs concèntrics rotatoris. De la combinació d’aquestes paraules i símbols s’extreien diferents interpretacions filosòfiques.

 


Foto de portada: Miniatura del Breviculum ex artibus de Ramon Llull. Font: Thomas Le Myésier (Wikimedia commons)