Acabada la guerra, els tècnics i científics que van crear i desenvolupar els primers grans ordinadors tornen a la universitat i a la indústria, fora de l'àmbit bèl·lic. Les empreses d’electricitat i d’electrònica van començar a fabricar ordinadors, molt cars, però que ja es visualitzen com estratègics.

Sabies que...

Un ordinador és una màquina programable que respon a un sistema d’instruccions. A partir de la definició de John Von Neumann, un ordinador disposarà sempre de la mateixa estructura: unitats d’entrada i sortida de dades, memòria i unitat central de processament (CPU), unides entre elles amb elements de connexió anomenats bussos.

Col·lecció del MNACTEC