Els primers ordinadors del mercat, anomenats de primera generació, es construïen amb vàlvules de buit, cosa que generava un gran consum d’energia i producció de calor.

Inicialment eren de grans dimensions, molt cars i amb memòries molt petites, però ràpidament van anar millorant a mesura que les tecnologies anaven evolucionant. Els canvis més importants inicials ven ser l’adopció de memòries magnètiques de ferrites i la substitució dels tubs de buit per transistors, més petits i dissipant calor en quantitats molt més petites. Només amb això ja varen millorar molt les seves prestacions, fiabilitat i condicions de treball, facilitant enormement la seva introducció al món empresarial i industrial.