L’IBM 650 va ser el primer ordinador electrònic de vàlvules instal·lat a l’Estat espanyol. Podia emmagatzemar fins a 1 kB de memòria i va ser representatiu de la primera generació d’ordinadors Se’n conserva una unitat central al Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología de Madrid, procedent de Renfe. Es va comercialitzar a Catalunya a principsis dels anys 1960s.

UNS NOUVINGUTS

El parc informàtic a Catalunya durant els anys 1950 i 1960 estava format fonamentalment per tabuladores, aparells amb targetes perforades que s’utilitzaven principalment en comptabilitat, estadística i processos administratius. Utilitzaven un sistema de programació per clavilles que era molt complex i tenia moltes limitacions operatives.

Als anys 1950 i 1960 el transistor va incrementar la velocitat dels ordinadors, va reduir espectacularment el consum d’energia i la memòria de ferrites va ampliar la seva capacitat. Cap a la meitat dels anys seixanta els circuits integrats van reduir costos i multiplicar per sis la velocitat de càlcul.

 


Foto de portada: Cushing Memorial Library and Archives, Texas A&M (Wiki Commons)