La xarxa es transforma en núvol; qualsevol persona ja està integrada en un tramat d’informacions, comunicacions, intercanvi de sensacions, pensaments, ... on l’ordinador sembla que ja no hi és present. Els darrers avenços en tecnologia informàtica queden amagats darrera la telefonia t’ultima generació, els nous tablets i les xarxes socials

Sabies que...

El 1965 Gordon Moore, cofundador d’Intel, va pronosticar que cada 18 mesos es duplicarien el nombre de transistors que es poden incorporar a un circuït integrat. El 1975 va actualitzar aquesta predicció indicant que el nombre de transistors en un xip es duplicaria cada dos anys. El microprocessador d’un telèfon actual té més capacitat de computació que els mainframes més potents de fa només unes dècades.

La col·lecció del MNACTEC