A la dècada dels vuitanta van aparèixer els ordinadors personals o PC i les xarxes locals, cosa que va fer trontollar la indústria informàtica dels grans ordinadors o mainframes introduïda a les grans empreses des dels anys seixanta.

Les tecnologies creades al voltant dels PC, però, van ajudar a desenvolupar els grans sistemes amb millors prestacions i costos més raonables. Els mainframes actuals són el resultat de la combinació de la tecnologia dels anteriors grans sistemes amb els avenços associats amb els ordinadors personals, com l’ús intensiu dels microprocessadors tant en mòduls d’ordinador com en perifèrics, aquestes tecnologies han permès aconseguir grans capacitats d’emmagatzematge, velocitat i fiabilitat en la gestió de dades. El processador IBM/ES 9000 i els perifèrics contemporanis exposats són un exemple de com la incorporació de la microinformàtica i la robòtica als grans sistemes van revalorar el paper i el protagonisme en el tractament de la informació dels mainframes.

Els mainframes són avui dia imprescindibles per a la gestió de grans volums de dades que requereixin altíssimes prestacions de fiabilitat i seguretat, com per exemple a les administracions públiques o els sistemes bancaris.

Conjunt de mainframes de l’exposició “L’enigma de l’ordinador” del MNACTEC.

1) Unitat de discos òptics Pioneer DRM-7000
Japó, 2004
Donació: l’empresa SPEC

Es tracta d’un sistema d’emmagatzematge automàtic en medis òptics de gamma alta. Pot emmagatzemar fins a 370 discs amb fins a 16 unitats de lectura/escritura. Depenent dels drivers instal·lats pot gestionar DVD/CD-ROM, CD-R i DVD-R.

2 i 3) Robot gestor de cartutxos de cinta magnètica Storagetek 9710 Library Storage Module
1995
Donació: Ramón Molinas d’Internacional Periféricos y Memorias, S.L.U.

El mòdul gestor de biblioteca de dades 9710 és un component d’un sistema automàtic de cartutxos de cinta magnètica de Storagetek. Aquest sistema consisteix en un mecanisme robotitzat que carrega i descarrega els cartutxos entre cel·les d’emmagatzematge, ports d’accés de cartutx i dispositius d’entrada/sortida per a operacions de lectura i escriptura de les cintes.

4) Unitat de discos magnètics EMC Symmetrix 4800 BASE
1991
Donació: Ramón Molinas d’Internacional Periféricos y Memorias, S.L.U.

Primera generació de sistemes Symmetrix d’EMC d’emmagatzematge intel•ligent, amb tecnologia RAID-1. Aquesta màquina té una gran capacitat d’espai en disc mitjançant un cert nombre de discos durs de tecnologia semblant a les dels ordinadors personals, la seva combinació en volums lògics i els seus accessos únics o duplicats faciliten considerablement les diferents tasques de l’usuari. La tecnologia RAID (Redundant Array of Independent Disks) va ser definida per David A. Patterson, Garth A. Gibson i Randy Katz a la University of California, Berkeley al 1987.

5) Unitat de discos magnètics EMC Symmetrix 3430 BASE
Dècada dels noranta
Donació: Ramón Molinas d’Internacional Periféricos y Memorias, S.L.U.

Sistema d’emmagatzematge intel·ligent per a aplicacions de criticitat elevada. Utilitza discos de 3,5″ amb 9 GB d’alta fiabilitat, amb possibilitat d’oferir una capacitat total de 868 GB per sistema. El sistema assumeix la realització de manera autònoma de les operacions de disc sol•licitades per l’ordinador, i compta amb una bateria per donar continuïtat a les operacions iniciades en cas de fallida del sistema elèctric.

6 i 7) Mòduls unitat Central (CPU)IBM, model ES/9000
EUA, 1990
Donació: Ramón Molinas d’Internacional Periféricos y Memorias, S.L.U.

L’IBM ES/9000 és una família d’ordinadors IBM resultat de l’evolució tecnològica de l’original 360. Una de les principals novetats d’aquest sistema va ser la implementació dels nous canals ESCON de fibra òptica i la possibilitat de refrigeració per aigua.

– Temps de cicle: 7,09 nanosegons
– Freqüència de treball: 141MHz
– Potència de càlcul: 408 MIPS (model ES/9000-982)
– Tipus de memòria interna: DRAM
– Capacitat de memòria interna: 9Gb (model 900)
– Arquitectura de processament: 8 processadors en paral·lel (model ES/9000-982)

8) Conversor de canal IBM, model 9034
EUA, dècada dels noranta
Donació:
Ramón Molinas d’Internacional Periféricos y Memorias, S.L.U.

Al 1990, IBM va anunciar la versió ESA (Enterprise Systems Architecture) per a la connexió de diferents mòduls d’un mateix sistema. Els nous canals ESCON (Enterprise Systems CONnectivity) una tecnologia basada en fibres òptiques, molt més ràpida, flexible, i econòmica que els antics sistemes de connexió en paral•lel. Els canals ESCON possibilitaven distàncies de connexió molt més grans, de fins a 43 kilòmetres
L’IBM 9034 permetia convertir antigues connexions paral·leles i elèctriques en noves línies ESCON en sèrie i per fibra òptica.

9) Robot StorageTek
Dècada dels noranta
Donació: Ramón Molinas d’Internacional Periféricos y Memorias, S.L.U.

Les sitges o biblioteques de cartutxos de cintes modernes es basen en un braç robòtic articulat en un eix central, amb capacitat de localitzar un determinat cartutx mitjançant un codi de barres identificatiu, extreure’l i inserir-lo al port d’entrada/sortida requerit, i també tornar a emmagatzemar-lo quan calgui. Aquest és un exemple de component d’aquesta mena de robots.