Les primeres xarxes de transmissió de dades de caràcter militar i universitari (ARPANET) desenvolupades als Estats Units a final dels anys 1960 van conduir a l’establiment de la primera xarxa de gran abast fonamentada en la tecnologia TCP/IP als anys 1980.

A la dècada de 1990 es començarà a desenvolupar el projecte World Wide Web (www) i s’iniciarà la creació de l’HTML i l’HTTP. El protocol IP identifica els equips de manera exclusiva amb adreces numèriques del tipus 245.26.34.102.

El protocol TCP s’encarrega del transport de les dades i estableix la connexió virtual entre dues màquines remotes.