Un ordinador és una màquina calculadora programable que respon a un sistema d’instruccions segons unes normes que s’emmagatzemen en una memòria per tal de ser executades. A partir de la definició de John von Neumann, un ordinador disposarà sempre de la mateixa estructura: unitats d’entrada i sortida de dades, memòria i unitat central de processament (CPU), unides entre elles amb un element anomenat bus de connexió.