Wilhelm Schickard, teòleg, matemàtic i astrònom alemany a cavall del segles XVI-XVII, va enviar diverses cartes al seu company de la Universitat de Tübingen, l’astrònom Johannes Kepler, on li explicava que havia construït una calculadora que va anomenar “rellotge calculador“. Dissenyada el 1623, la que seria la primera calculadora mecànica, podia sumar, restar, multiplicar i dividir i estava fonamentada en els càlculs de Napier. La calculadora va ser destruïda en un incendi i no va ser reconstruïda fins 300 anys desprès.

El prototip va ser destruït i únicament s’han conservat fins als nostres dies dues cartes de Schickard a Kepler, descobertes el 1935, i un esquema de la màquina amb instruccions del mecanisme.

 


Foto de portada: Rellotge calculador de Wilhelm Schickard. Font: Herbert Klaeren (Wikimedia commons)