El teler Jacquard representa el primer pas en la mecanització i automatització dels processos industrials del món del tèxtil.

Des de 1801 el sistema de targetes perforades, ideat per Joseph Marie Jacquard, permetia la reproducció de dibuixos mitjançant els telers de l’època. Van ser les precursores de les targetes perforades de les tabuladores i els ordinadors.