El 1821, el matemàtic Charles Babbage i l’astrònom Herschel van trobar més de 1.000 errors a les taules d’efemèrides nàutiques per trobar la latitud i la longitud, les quals havien causat molts problemes de navegació.

Charles Babbage, fill de banquer i hereu d’una gran fortuna va estudiar matemàtiques a Cambridge i va formar part de la Royal Society de Londres. A la seva època, la confecció de taules matemàtiques encara es feia manualment, la qual cosa comportava molts errors. Babbage va dissenyar les primeres màquines per a fer càlculs automàtics, les anomenades màquina diferencial i màquina analítica. La possibilitat de construir la màquina analítica de Babbage va impactar en la política i la revolució social europea de mitjan segle XIX.

La publicació de Babbage On The Economy of Machinery and Manufactures, presentada el 1832 va ser extensament citada per John Stuart Mill el 1848 a Principles of Political Economy i per Karl Marx el 1867 a Das Kapital. La màquina analítica de Babbage no va poder ser construïda.

A partir del segle XVII es van crear les primeres escoles militars de matemàtiques per a millorar els càlculs destinats a la construcció de fortificacions i el càlcul balístic de l’artilleria. Els errors en la creació de les taules de dades eren un greu problema en aquesta època i és per això que van sorgir iniciatives com les de Charles Babbage.

 


Foto de portada: Charles Babbage. Font: Wikimedia Commons