Els ordinadors també varen trobar el seu posicionament a la IndústriaDes d’un principi es va demostrar la seva utilitat en les aplicacions de gestió relacionades amb la producció, tals com gestió d’inventaris i aprovisionament, control de presència i productivitat, etc.

A mesura que varen ser capaços d’incorporar sensors i automatismes, va ser possible controlar remotament i en temps real l’obertura i tancament de centenars de vàlvules, la pressió de les canonades, etc. Les noves velocitats van permetre enregistrar el progrés dels processos i les seves incidències i també interaccionar-hi a temps per a corregir-ne desviacions i optimitzar-ne els resultats.