La saga dels miniordinadors inclou els parents petits dels ordinadors centrals (mainframes) i té la seva pròpia història, paral·lela a la dels grans ordinadors. Es van implantar a les petites i mitjanes empreses i funcionaven amb un equip humà reduït: consumien menys recursos, eren més fàcils d’utilitzar i de programar i moltes vegades estaven centrats a desenvolupar una única tasca (facturar, processar text, comptabilitat, etc.).

Era usual la utilització de programes estàndard. Les pantalles i teclats es convertiran en el vehicle fonamental d’entrada de dades i comunicació amb la màquina i guanyaran el terreny a les antigues targetes perforades.


Imatge de portada: Miniordinador IBM AS/400 de l’exposició “L’enigma de l’ordinador” del MNACTEC