El Fox 1 de Foxboro era un sistema de control informàtic en temps real. Dissenyat per al control de processos, creat a principis dels anys setanta i programable en els llenguatges Fortran i Max.

De disseny impecable i desenvolupat segons els estàndards de l’exèrcit dels Estats Units d’Amèrica, el Fox 1 es va aplicar a la indústria de producció d’energia i al control de processos. També era utilitzat per a funcions d’enginyeria, de supervisió i operacions de negoci. Constava d’un ordinador central amb quatre mòduls de carcassa del color verd característic de la marca. Va estar instal·lat per controlar el procés d’obtenció d’etilè a la planta de Repsol Petróleo a la Pobla de Mafumet (Tarragona) durant gairebé vint anys.

1) 5356 Teletip – Teletype Corporation, ASR 33 1
Aparell de telegrafia ràpida, que permet emetre o rebre missatges i també fer còpies de cintes perforades. Va ser força popular a la seva època i utilitzava codi ASCII de 7 bits més un de paritat. Els primers terminals asíncrons varen heretar aquestes característiques de comunicació.

2) 4373 – Unitat de discos magnètics. Foxboro, model Pertec
Perifèric del sistema Foxboro, aquesta unitat era usada per a l’entrada i l’emmagatzemament de discos, que es situaven a la seva part frontal.

3) Lectora de fitxes Foxboro
Lector de fitxes i transmissor d’informació a la unitat central.

4) Unitat central (CPU) Foxboro, model Fox 1
Unitat central del sistema Fox 1, la seva forma d’estrella permet facilitar l’accés dels tècnics pel seu manteniment i configuració. Admetia una gran diversitat de perifèrics, destaca per la seva capacitat en quant a entrades analògiques i sensors, utilitzats per mesurar les magnituds dels processos a controlar (temperatura, velocitat, pressió, etc.) i per accionar automàticament les alarmes o reaccions necessàries per al seu bon funcionament .

– Temps de cicle: 960 nanosegons
– Freqüència de treball: 1MHz
– Tipus de memòria interna: Nuclis de ferrita
– Capacitat de memòria interna: 16 – 32Kwords (segons configuració)
– Arquitectura de processament: Processador únic

5) Estació de treball Foxboro, model Fox 1
El Fox 1 era un sistema complet de control de processos i monitorització de planta. Aquesta màquina és l’estació de treball del sistema i està format per una pantalla amb teclat i comandaments que faciliten múltiples tasques.