Telesincro, empresa fundada l’any 1963 a Barcelona per Joan Majó Cruzate, Joan Peracaula i Antoni Clavell, és un dels pocs casos d’empreses del nostre país amb la decisió de competir en el naixent mercat de la informàtica.

Les activitats inicials de l’empresa no eren de caire informàtic. Una visita a Philips l’any 1966 va fer veure l’oportunitat del negoci de petits sistemes informàtics d’oficina (en aquell temps anomenats facturadores) amb una nova generació de components electrònics. Poc després Telesincro va presentar la seva primera facturadora el FACTOR-P, dissenyat per Joan Majó i Jordi Vidal, considerat el primer ordinador creat a Espanya amb programari i tecnologia propis. Els primers models, basats en la tecnologia Philips de mòduls digitals de segona generació, van ser superats pel Model S, un autèntic ordinador d’oficina, potent i flexible.

El 1972 l’empresa ocupava el tercer lloc de vendes d’ordinadors d’oficina a Espanya. L’empresa es va integrar a la Sociedad Española de Construcciones e Industria (SECOINSA) l’any 1975.

1) Miniordinador Telesincro, model Factor S

L’estructura general del sistema Factor S comprenia tres blocs principals: la unitat de procés amb memòria central (inicialment de 2048 octets o 2Kbytes), la reserva de memòria d’accés ràpid (amb una capacitat de 16 o 32K octets) i els perifèrics d’entrada/sortida que eren les unitats de casset, la impressora, l’introductor de fitxes amb banda magnètica i el teclat alfanumèric.

2) Facturadora comptable Telesincro, model Factor Q-32 

Aquesta facturadora és un dels primers models de Telesincro, disposava d’una memòria central de nuclis de ferrita de 32 registres de 16 dígits cadascun. Podia disposar també d’una memòria opcional de 3200 posicions de 6 bits per emmagatzemar constants alfanumèriques.