Un processador de text és un programari informàtic destinat a la creació i edició de documents de text. Els processadors de text poden treballar amb diferents formats de paràgraf, mida i orientació de les fonts, a més a més de comptar amb les propietats de poder tallar i copiar text, fixar espai entre línies i entre paràgrafs, alinear paràgrafs, establir sagnies i tabulats, crear i modificar estils i previsualitzar abans de la impressió o visualitzar les pàgines editades.

El Phillips P5002 està documentat com un equip d’escriptura automàtica, sistema especialitzat per al tractament de textos produït per Philips i distribuït a Espanya sota la marca “Sigma“.

Els sistemes Processadors de Textos eren petits ordinadors d’aplicació fixe, com les facturadores i altres màquines d’oficina, que varen anar perdent vigència a mesura que els ordinadors personals, més potents i amb aplicacions més flexibles els anaven desplaçant del mercat.

1)Consola Philips P5002
2)Impressora Philips P5002
3)Unitat central (CPU) Philips P5002