L’empresa Maps, Automatísmes Electrònics, va ser creada el 1968 per els enginyers industrials Josep Amat i Girbau i Josep Mª Piró Pou, i l’enginyer mecànic Antoni Sansalvador Coll.

Inicialment aquesta empresa va ser dedicada a la fabricació de dispositius de control per l’automatització de processos industrials, però amb l’aparició dels microprocessadors, aquesta empresa el 1978 va dissenyar i fabricar el seu propi computador orientat al control industrial, canviant el nom de l’empresa pel de Maps, Informàtica Industrial. Aquest computador, en que el maquinari va ser dissenyat per Josep Amat, que va ser el director tècnic de l’empresa entre el 1968 i el 1999, operava amb un sistema operatiu propi, que va ser dissenyat per l’enginyer industrial Josep Mª Otero, i va ser contínuament millorat i fabricat fins al 1992, i va ser aplicat a un gran nombre de projectes industrials.

Aquest ordinador disposava d’una arquitectura basada sobre dos busos. Un bus intern comunicava el mòdul de la CPU amb els mòduls de Memòria, i un bus extern, que permetia obtenir una millor immunitat al soroll i permetia la connexió d’un nombre indeterminat de diferents mòduls d’entrada i sortida, per poder adaptar-se a diferents tipus d’elements de control

La primera versió dissenyada el 1978, disposava d’una CPU Intel 8080, de 8 bits. Posteriorment es varen desenvolupar nous mòduls CPU, utilitzant els nous microprocessadors que eren desenvolupats, utilitzant successivament el 8086, ja de 16 bits, el 80186 i en l’ultima versió de CPU el 80286. A partir del 1992 ja no va ser rendible el disseny i fabricació de nous mòduls, i l’empresa passà a utilitzar un PC industrial.

Duran aquest període varen ser dissenyats i utilitzats uns 140 diferents mòduls de memòria o d’entrades i sortides adaptades a diferents aplicacions, i utilitzant també tècniques tolerants a falles.

El majors nombres d’aquests ordinadors varen ser aplicats al telecontrol de centres de producció i distribució d’energia elèctrica de l’empresa ENHER, i a Autopistes Concesionaries, SA. També va ser utilitzat en el sistema de control de votacions al Senat, a l’Assemblea de Madrid o a l’Assemblea del Parlament d’Andalusia.