En acabar la Segona Guerra Mundial es van crear diverses companyies per a fabricar ordinadors amb l’experiència adquirida. Mauchly i Eckert, dissenyadors de l’ENIAC, van crear la seva pròpia empresa i van patentar l’ordinador ENIAC. La seva empresa, amb problemes econòmics, va ser adquirida, juntament amb la patent, per la Remington-Rand, que va crear una divisió de fabricació d’ordinadors. Quan altres empreses van intentar fabricar-ne es va iniciar un plet per dictaminar la propietat intel·lectual de l’invent.

El procés judicial va ser molt llarg,i, en un moment determinat es va requerir el peritatge d’un expert, i es va sol·licitar la col·laboració del doctor John Vincent Atanasoff –d’origen búlgar -, llicenciat en Enginyeria Elèctrica, màster en matemàtiques i doctor en física teòrica i professor assistent de matemàtiques a l’Iowa State College. Inesperadament, durant el plet es va descobrir que les idees bàsiques de l’ordinador electrònic procedien del popi Atanasoff, que, l’hivern del curs 1937-1938, meditant sobre possibles noves eines de càlcul que milloressin les pesades tabuladores, va concebre la possibilitat d’una nova màquina de calcular:

  • Utilitzant exclusivament l’electricitat i l’electrònica, amb tubs de buit en lloc de relés.
  • Treballant amb aritmètica binària per economia de circuits.
  • Utilitzant condensadors per a la memòria de la màquina.
  • Emprar lògica de Boole pel disseny.

Al setembre del 1939 hi va començar a treballar amb l’ajut de Clifford Berry, i en dos mesos van poder ja ensenyar un prototip de l’ABC, o sia l’Atanasoff-Berry Computer. Sense que ningú, fora del mon universitari, els hi fes massa cas, varen continuar treballant-hi, amb un pressupost minse, esperant poder tenir l’ABC definitiu acabat pel 1943, però la guerra els va interrompre i al 1942, abans d’incorporar-se al Naval Ordnance Laboratory va deixar la patent del seu invent a la Universitat, però -no se sap per què -, no es va arribar a cursar, i el tema va quedar oblidat.

Mauchly coneixia Atanasoff des del 1940, i el va visitar el 1941 per veure l’ABC i tenir una llarga conversa sobre el seu disseny. Durant el 1943 varen tenir múltiples contactes, en els que mai Mauchly li va explicar res del que feia “perquè era massa secret”, i Atanasoff es va mostrar sempre molt obert amb el seu important col·lega.

Al ser coneguts aquests fets, i després d’un llarguíssim procés, a l’octubre de 1973, el Jutge Earl R. Larson va fer pública la seva resolució –molt densa, perquè el plet comprenia molts temes i detalls, entre els que es declarava la patent de l’ENIAC invàlida i atorgava la invenció de l’ordinador electrònic al Doctor Atanasoff.

 


Foto de portada: Atanasoff-Berry Computer. Font: Manop (Wiki Commons)