Bletchley Park és una propietat ubicada a Bletchley, a Buckinghamshire, Anglaterra, que Durant la Segona Guerra Mundial va ser la seu de la Government Code and Cypher School (GC&CS) principal centre de criptografia del Comandament Britànic. Actualment allotja el National Museum of Computing.

A Bletchley Park és on s’hi varen desxifrar els missatges del països de l’Eix alemany generats en codi xifrat per les màquines Enigma i Lorenz. També s’hi allotjava l’anomenada Station X, un centre secret d’intercepció de missatges radiats. Segons veus autoritzades, el treball d’aquest centre va ser crucial pel resultat de la Guerra I probablement va contribuir a escurçar-la en més de dos anys. La Government Code and Cypher School es va traslladar a Bletchley Park el 15 d’agost del 1939.

El flux d’informació produït pel centre va rebre la denominació secreta d’ “Ultra”. Les seves principals contribucions a la victòria Aliada varen ser en la derrota dels U-boats a la Batalla de l’Atlàntic i les principals victòries navals de l’Armada Britànica, però també en la Campanya d’Àfrica i en la preparació del desembarcament a Normandia.

Quan els Estats Units es varen incorporar-se a la Guerra, Roosevelt i Churchill varen decidir que els seus serveis secrets tinguessin una estreta col·laboració, amb recursos nord-americans a Bletchley i integració en el flux secret Ultra, però, per desconfiança en la Unió Soviètica i al llindar de la Guerra Freda, es va mantenir un absolut secret d’aquests treballs.

Al final de la Guerra, la major part de l’equip, màquines, i documentació varen ser destruïts. Malgrat que milers de persones havien treballat en la xarxa d’escolta I desxiframent, varen ser obligats a mantenir el més estricte secret del que havien fet a la Guerra durant dècades, i no es van començar a divulgar els treballs de Bletchley Park entre el gran públic fins els 1970s .

El 1991, el lloc era buit i amb els edificis en risc de demolició per nous projectes urbanístics. El 10 de febrer de 1992, el Milton Keynes Borough Council va declarar la major part del Park com a zona protegida, I tres dies més tard es va constituir el Bletchley Park Trust per convertir-lo en un museu dedicat als desxifradors del Centre. Un any més tard s’obria al Museu, que actualment inclou reproduccions de les màquines més importants que s’hi varen desenvolupar, la Bombe i el Colossus, que es varen poder recrear amb gran esforç als 1990s, malgrat la encara oposición de determinades seccions dels Serveis Secrets Britànics.

 


Imatge de portada: Bletchley Park. Font: Matt Crypto (Wiki Commons)