La bombe era un sistema electromecànic utilitzat pels serveis secrets britànics per desxifrar els missatges criptografiats per les màquines Enigma dels exèrcits alemanys durant la Segona Guerra Mundial. Els Estats Units varen adoptar el mateix sistema amb certes modificacions per la mateixa finalitat.

El disseny inicial es va fer el 1939 en la Government Code and Cypher School al Bletchley Park per Alan Turing i va ser realitzat amb altres importants aportacions de l’equip de científics i tècnics del Centre de Bletchley.

Les funcions de l’Enigma es basaven en les posicions inicials d’una sèrie de rotors intercanviables, que es canviaven diàriament d’acord amb un llibre secret de claus, i que calia determinar per poder desxifrar cada missatge, identificant quins rotors alfabètics s’utilitzaven i en quin ordre, i també les posicions inicials de cada roda.

La bombe, Font: National Security Agency (Wiki Commons)

 

La Bombe simulava un cert nombre d’enigmes mitjançant grups de tres tambors rotatoris que al girar anaven adoptant totes les combinacions possibles corresponents a les dels rotors de l’Enigma. Al mateix temps es comparaven porcions del text resultant amb una sèrie de mostres típiques dels textos militars alemanys, i, amb cas de coincidències significatives la màquina es parava i ja es disposava així d’una possible clau, i el procés es repetia fins que es trobava una concordança completa.

Com que el procés de desxiframent dels militars alemanys era tornar a picar el text complet en una màquina Enigma real i transcriure’l a mà, procés força pesat, podia ser que a Bletchley Park s’hagués conegut el contingut d’un missatge interceptat abans que els seus destinataris de l’exèrcit nazi.


Foto de portada: La Bombe. Font: Marcin Wichary (Wiki Commons)