L’alt Comandament de l’Exèrcit alemany utilitzava unes teleimpressores Lorenz SZ40/42z, amb capacitat d’encriptació directa i més complicada que la de l’Enigma, i, addicionalment, era molt més simple d’utilització.

Després d’haver resolt el problema de l’Enigma amb les màquines Bombe, l’equip de criptografia aliat de Bletchley Park va crear unes màquines noves per resoldre aquest altre problema. Per això van dissenyar una màquina nova anomenada Colossus, que, per la seva tecnologia es pot considerar un dels primers ordinadors digitals, encara que amb unes característiques de funcionament absolutament orientades a la tasca d’identificar claus de criptografia per mètodes estadístics de comparació amb textos “patrons” coneguts.

El Colossus va ser dissenyat originalment per Tommy Flowers a la Post Office Research Station (Estació de Recerca de l’Oficina Postal), Dollis Hill amb tecnologia inspirada en la de les primeres centrals telefòniques electròniques. El prototip, Colossus Mark I, va entrar en funcionament a Bletchley Park des de febrer de 1944. Una versió millorada, l’ Colossus Mark II es va instal•lar el juny de 1944, i es van arribar a construir uns deu Colossus fins al final de la guerra.

Quan en alguna de les moltes unitats d’escolta distribuïdes per territori Britànic es començava a captar un missatge xifrat sospitós, l’operador l’enregistrava en cinta de paper, enviant-ne una mostra immediatament a Bletchley Park. Allí s’enregistraven múltiples còpies en una llarga cinta de paper que alimentava el Colossus. Aquest aleshores comparava a altíssima velocitat aquest flux de dades, amb un altre d’intern, generat a base de mostres de combinacions probables –corresponents a seqüències de caràcters pròpies de missatges típics-, amb simulació electrònica d’una màquina Lorenz en diferents combinacions, comptant cada coincidència en base d’una funció booleana programable. Si el nombre de coincidències per una combinació era superior a una certa quantitat, la sortida era escrita en una màquina d’escriure elèctrica, considerant-la una clau probable per a començar a desencriptar el missatge sencer en una teleimpressora anglesa similar a la Lorenz.


Fotode portada: Colossus. Font: Ibonzer (Wiki Commons)