En totes les èpoques hi ha hagut necessitat d’intercanviar missatges d’informació confidencial per tota mena de raons –comercials, militars, polítiques, etc -. Per això s’han anat desenvolupant tècniques de criptografia que permeten fer il·legible un text per tothom que no en disposi de la clau i el mètode utilitzat.

Durant la Segona Guerra Mundial, l’exèrcit alemany, amb una dispersió geogràfica tremenda, necessitava xifrar els seus missatges, emesos principalment per radiotelegrafia i codi Morse, per coordinar les seves actuacions de forma incomprensible pels enemics Aliats.

Poc abans de la Guerra, els alemanys varen adoptar per aquesta tasca unes màquines anomenades Enigma, dissenyades per Arthur Scherbius, i que s’utilitzava per comunicacions comercials, especialment a la Banca.

El principi bàsic de l’Enigma era el d’un teclat en què cada tecla pitjada era passada a un sistema de diverses rodes concèntriques intercanviables –amb un alfabet complet cadascuna- de forma que al final hi apareixia un caràcter diferent.

Les rodes també giraven per cada tecla polsada, de forma que una mateixa lletra original no apareixia mai amb el mateix significat en el text xifrat. Això eliminava la possibilitat clàssica de desxiframent per mètodes estadístics basats en la freqüència d’aparició de les diferents lletres de l’alfabet en un determinat idioma.

L’exèrcit alemany va utilitzar diferents models d’Enigma, generalment amb 3 o quatre rotors, als quals varen afegir en alguns models altres elements complementaris per a augmentar-ne la seguretat dels codis utilitzats. Per aquesta raó, l’alt comandament nazi estava convençut de la seva inviolabilitat, encara que els aliats, utilitzant mètodes matemàtics i sistemes elèctrics i electrònics, varen aconseguir desxifrar els seus codis més importants.

L’interès de l’Enigma –el més emblemàtic dels sistemes de criptografia alemanys – es deu principalment al seu paper motivador dels científics anglesos i americans per crear noves tecnologies de càlcul que varen acabar donant forma al que ara anomenem Ordinador.

Per a més informació:

L’enigma que va guanyar una guerra | Blog Del telègraf a internet