Una vàlvula de buit és un dispositiu electrònic semblant a una làmpada d’incandescència que té al seu interior dos o més elèctrodes que aturen o deixen passar el corrent elèctric de manera controlada.

Els ordinadors de la primera generació, amb vàlvules de buit, van aconseguir fer càlculs mil vegades més ràpid que amb els sistemes mecànics però amb una extraordinària despesa energètica.