Electronic Associates, Inc. (EAI) va ser un dels fabricants més importants d’ordinadors analògics en les dècades dels cinquanta i seixanta. Va destacar en projectes científics com els aeroespacials de la NASA, que va ser un dels seus clients més importants. L’ordinador analògic EAI PACER modelava gràficament el comportament de materials o objectes sotmesos a esforços, càrregues o velocitats variables com per exemple el comportament d’un pont, els moviments de les marees o l’òrbita d’un satèl·lit.

Es programava electrònicament per representar d’una manera gràfica, en una pantalla o en una impressora (plòter), el problema que calia resoldre i estudiar el comportament matemàtic del sistema a partir dels gràfics. Els ordinadors híbrids disposaven, a més a més, de components digitals amb capacitat d’analitzar numèricament els gràfics, tabular-los, fer càlculs complementaris i emmagatzemar els resultats en discos o cintes magnètiques.

L’augment en la velocitat i precisió de càlcul dels ordinadors digitals va provocar la desaparició progressiva dels ordinadors analògics primer i dels híbrids després.

1) Modul analògic perifèric EAI-Electronic Associates, Inc., model 8881+8850 – 1968
Dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Cibernètica
Mòdul perifèric d’instrumentació de la part analògica del sistema.

2) Interfície EAI (Electronic Associates, Inc.), model 693 – Dècada dels setanta
Dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Cibernètica
Mòdul d’interfície del sistema híbrid amb tecnologia de segona generació.

3) Processador EAI- Electronic Associates, Inc, model Pacer 600 – Dècada 1970
Dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Cibernètica
Es tracta del mòdul o unitat central del sistema encarregada de processar les variables i proporcionar els resultats. Disposa tant d’elements digitals com analògics.

4) Interfície d’entrada / sortida EAI- Electronic Associates, Inc.
Dècada dels setanta
Dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Cibernètica
Mòdul d’interfície per a comunicacions desenvolupat probablement a mida per a la seva connexió a un altre sistema.

5) Alternador  generador EAI- Electronic Associates, Inc., model Pacer 600
Dècada dels setanta
Dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Cibernètica
Mòdul d’alimentació del sistema amb tecnologia de segona generació, proporcionava una alimentació de corrent alterna a 400 cicles.

6) Unitat de discos magnètics EAI- Electronic Associates, Inc, Pacer 100
Dècada dels setanta
Dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Cibernètica
Es tracta d’una unitat dual de discos per l’emmagatzematge de dades. Sembla haver estat en servei fins al 1978.

7) Unitat de cinta magnètica EAI- Electronic Associates, Inc, Pacer 100
Dècada dels setanta
Dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Cibernètica
Armari d’expansió amb la unitat de cinta magnètica que proporcionava les funcions habituals de treball sobre aquest tipus de suport per l’emmagatzematge de dades, es a dir, enregistrar, llegir o modificar informacions.

8) Lectora / perforadora de cinta de paper  EAI- Electronic Associates, Inc., model Pacer 100
Dècada dels setanta
Dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Cibernètica
Aquest mòdul s’encarregava de l’enregistrament i lectura de dades a través de cinta perforada de paper continuo.

9) Moble arxivador i lectora de fitxes  EAI- Electronic Associates, Inc, model Datareader
Dècada dels setanta
Dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Cibernètica
El moble arxivador conté els programes del sistema en fitxes cuidadosament classificades. A la part superior es troba la unitat lectora d’aquestes mateixes fitxes.

10) Monitor
Dècada dels setanta
Dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Cibernètica
Monitor amb tecnologia de raigs catòdics.

11) Pantalla terminal
Dècada dels setanta
Dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Cibernètica
Terminal de dades per la comunicació entre l’operador i el sistema.

12) Teletip Teletype Corporation, ASR 33 1
1965 / 1976
Dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Cibernètica
El popular teletip ASR 33 1 es feia servir com a terminal d’impressió remot, operava a 110 bauds o 10 caràcters per segon i utilitzava codi ASCII de 7 bits més un de paritat.
Solia utilitzar-se com a terminal consola de l’operador del sistema en els primers ordinadors.
En general aquest tipus de terminal van deixar-se d’utilitzar després de l’aparició de les més ràpides impressores matricials, encara que la seva velocitat va ser suficient per connexions remotes amb línies telefòniques i telegràfiques, fins que la velocitat de les comunicacions  -i el seu cost – va permetre l’ús de màquines més ràpides.

13) Impressora Line Printer
Últim quart segle XX
Dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Cibernètica
Impressora amb tecnologia de impacte.