Versió elèctrica de la calculadora dissenyada pel Dr. Paulí Castells el 1932, de qui Planell va ser deixeble. És una calculadora analògica capaç de obtenir els valors de les incògnites en un sistema d’equacions lineals.

Sembla ser la versió elèctrica del Ternal Algèbric (Poliplasto Algébrico) dissenyat per el Dr. Paulí Castells el 1932, del qual el Dr. Planell va ser deixeble i col·laborador pels seus coneixements en Electrotècnia.